Zum Runnerlååde

Uff deere Seit find‘ Eer alles meeglische, wås ma dahååm un am Combjuda sou brauche kånn, wånn ma unsan schäine Dialegd e bissel pfleege will.

Zum Beischbiel:

De Haushåldswärfel

Dahååm siehts wärra aus wie Kraut un Riewe! Wou fengt ma do blouß ou?
Wer sisch net entscheide kånn, der schneidt sisch die 6 Quadrade aus, babbt se uff en normale Wärfel – un lässt den dånn beschdimme!

E Poster fer anatomisch Indressierde

De Leonardo da Vinci håt emol sou e bekånndes Bild gemolt, wou die menschlisch Anatomie erklärt. Nåå, eigentlisch isses glaab um de goldene Schnitt gånge. Egal. Des kånn ma jedenfalls schäi zum Verkliggern vun e paar ourewällische Werdder verwende. Isch häbb do mol e Poster dezu gebastelt:


Zum Uffhänge
(PDF, grouß)

Zum Åågugge
(JPG, klåå)

Die original Ourewällisch Tasdadur

Låådt Eisch die runna un macht Aier eigenie genausou – do kennt ma sich doch glai veel bessa aus!

Mol e ånnerie Gebortsdååchskaart

Warum net emol des uff de Kaart stäi hou, wås ma de Leit aach säischt – un net sou wås Houchgstochenes.